Hvis du er en af dem der har interesse for at øge samarbejdet på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, præsenterer vi her en bred vifte af informationer om de forskellige områder foreningen er aktiv i. Du får derfor mulighed for at vælge, hvordan du vil være med.

sort_sol

Hvad vil vi?

Alle grænsehindringer for nordiske borgere og virksomheder skal væk. Vi ønsker koordinering af virksomhedslovgivningerne, og det skal gøres gnidningsfrit at flytte mellem de enkelte nordiske lande.

  • Det nordiske forskningssamarbejde skal styrkes og effektiviseres.
  • Samordning af alle nordiske landes miljøpolitik.
  • De nordiske sprog skal styrkes på uddannelsesinstitutionerne.
  • De nordiske lande skal i højere grad arbejde sammen i overnationale organer som EU.
  • De frivillige organisationer skal i større udstrækning høres af de officielle nordiske organer og for eksempel bruges som sagkyndige i relevante sager.

Foreningen NORDENS formålsparagraffer…