Foreningens formål er beskrevet i vedtægternes § 1. Det er: “… på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil.” Foreningen NORDEN arbejder altså for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur m.m.m.

nordiske flag

Foreningen er grundlagt i 1919, i 1. Verdenskrigs skygge, og dengang under mottoet, at ‘…kendskab skaber venskab…’. Stifterne håbede, at man ved øget samvirke og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt.

Foreningen NORDEN blev oprettet i alle de nordiske lande, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden.

Foreningen har to gange været indstillet til Nobels fredspris, i hhv. 1933 og 1934, dog uden at modtage den.

Foreningen havde en storhedsperiode efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål atter aktualiseredes.

Således spillede foreningen en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, samt gik forrest i påvirkningsarbejdet, der bl.a. førte til pasunionen, socialkonvention, sprogkonvention og seriøse tanker om et nordisk fællesmarked.

I Danmark tæller foreningen ca 150 lokalafdelinger i hele landet, har godt 15.000 personlige medlemmer, ca. 1.500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter ‘familien’ en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der tæller seks lokalafdelinger og ca. 600 medlemmer i hele landet.